×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดการลงทะเบียนอบรมผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ระบบออนไลน์ ในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรก ในการรับลงทะเบียนออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการลงทะเบียนมาเต็มทุกที่นั่ง

Pin It

 

 

             มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดการลงทะเบียนอบรมผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ระบบออนไลน์ ในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรก ในการรับลงทะเบียนออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการลงทะเบียนมาเต็มทุกที่นั่ง ด้วยระบบนี้มูลนิธิฯ จะรู้จำนวนความต้องการของแต่ละหลักสูตร (จะเปิดเพิ่มเมื่อมี waiting list มาก) และที่สำคัญให้หัวหน้าอาสาฯ แต่ละจุดวางแผนการรับการอบรมของน้องๆ ทุกคนในจุดให้มาจองห้องเรียนได้เอง ลิงค์ลงทะเบียน

 {gallery}Media/TrainingCenter/2018/12/07122018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week