Pin It

   วันนี้ (29 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ร่วมในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หลังติดกัน รวมมูลค่าในการดำเนินการสร้าง จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง มีที่หลบแดด หลบฝน ในขณะรอใช้บริการรถโดยสารประจำทาง โดยมี คุณสุเทพ ชัยวัฒน์ ปลัดจังหวัดสระแแก้ว เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วย คุณทรงศักดิ์ มหาศักดิ์ศิริ ประธานมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมในพิธีรับมอบ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
.
โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารที่มูลนิธิฯ ดำเนินการนั้นเกิดจากแนวคิดว่า มีประชาชนจำนวนไม่น้อยใช้บริการรถโดยสารประจำทางเป็นกิจวัตรประจำวัน บางครั้งประสบปัญหา เรื่องไม่มีที่หลบแดด และฝนในขณะรอขึ้นรถโดยสาร โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้ขยายการดำเนินงานไปทั่วทุกภาคของประเทศ จนถึงขณะนี้ ได้ดำเนินการสร้างไปแล้ว รวมจำนวน 246 หลัง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All