×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศุนย์ฝึกอบรม จัดอบรม "การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลขั้นต้น" ให้แก่พนักงานบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เมื่อเจอเหตุฉุกเฉินต่างๆได้อย่างถูกวิธี 

Pin It

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศุนย์ฝึกอบรม จัดอบรม "การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลขั้นต้น" ให้แก่พนักงานบริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เมื่อเจอเหตุฉุกเฉินต่างๆได้อย่างถูกวิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ แผนกศุนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี


{gallery}Media/TrainingCenter/2018/11/29112018{/gallery}

 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week