Pin It

    เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง บริการแจกแว่นสายตา ทันตกรรม (ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ แนะนำสุขภาพฟัน) กิจกรรมวาดภาพระบายสีสำหรับเด็ก และแจกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ โรงเรียนหัวหิน และสหกรณ์ยูเนี่ยนหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการในวันที่ 3 เมษายน 2567 จำนวน 855 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 135 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 99 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 62 ราย บริการแจกแว่นสายสั้น-ยาว จำนวน 454 ราย ทันตกรรม จำนวน 75 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 20 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 35 ราย แนะนำสุขภาพฟัน จำนวน 20 ราย และกิจกรรมวาดภาพระบายสีสำหรับเด็ก จำนวน 30 ราย
.
และผู้เข้ารับบริการวันที่ 4 เมษายน 2567 จำนวน 804 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 86 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 98 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 68 ราย บริการแจกแว่นสายสั้น-ยาว จำนวน 377 ราย ทันตกรรม จำนวน 118 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 55 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 42 ราย แนะนำสุขภาพฟัน จำนวน 21 ราย กิจกรรมวาดภาพระบายสีสำหรับเด็ก จำนวน 51 ราย และแจกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 6 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All