Pin It

    วันนี้ (9 เมษายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 4 ครอบครัว รวม 7 คน รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน ณ​ บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 10 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณจำเริญ จันทร์เทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ผู้อำนวยการท้องถิ่น พร้อมคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบฯ
(เกิดเหตุเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 18.10 น.)
.
จุดที่ 2 เวลา 11.25 น. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว 6 คน ณ​ บ้านเลขที่ 56/1, 58, 152 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท และ รายบุคคล จำนวน 2 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอรรถพล นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน พร้อมคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบฯ (เกิดเหตุเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 17.40 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All