Pin It

   วันนี้ (9 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ คุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็น ประกอบไปด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก และแป้งเย็น ให้กับผู้สูงวัย ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ รวม 7 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง(ชาย)(หญิง) ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัดนครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All