คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2561 โดยมีพระสงฆ์จีน ประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Pin It

         วันที่ 2 ธันวาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการ, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิกฯ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมเป็นประธานในการประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานฉลองวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮง ประจำปี 2561 โดยมีพระสงฆ์จีน ประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All