Pin It

    วันนี้ (10 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็น ประกอบไปด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก และแป้งเย็น ให้กับผู้สูงวัย ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ รวม 3 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณย์เวศน์ จังหวัดชลบุรี สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบ่อแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All