Pin It

    วันนี้ (22 เมษายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลท่งเซียงตึ๊ง จังหวัดปัตตานี
  โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,158 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 179 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 145 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 67 ราย บริการแจกแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 537 ราย ตรวจรักษาทันตกรรม จำนวน 94 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 27 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 50 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 17 ราย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 93 ราย และแจกไม้เท้าผู้สูงอายุ จำนวน 43 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All