Pin It

   วันนี้ (23 เมษายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ บมูลนิธิเมตนาธรรมนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น และบริการอื่นๆ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมใดๆ ณ มูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
  โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,078 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 202 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 112 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 65 ราย บริการแจกแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 498 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 135 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 47 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 46 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 42 ราย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 63 ราย และแจกไม้เท้าผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All