Pin It

   วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการแจกแว่นสายตา ฯลฯ ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดหัวคู่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 255 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 61 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 11 ราย บริการแจกแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 147 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 36 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 10 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 21 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 5 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All