มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องการความช่วยเหลือ สามารถบริจาคได้ทั้งเงิน สิ่งของ อาหาร ฯลฯ  ได้ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ  ทุกวัน ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น.

โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะนำไปช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ   เช่น

 1. ผู้ประสบสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  เพลิงไหม้  ฯลฯ
 2. ผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
 3. งานเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 4. งานบริการด้านการแพทย์   เช่น  สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหัวเฉียว / โรงพยาบาลและศูนย์อนามัยของรัฐต่าง ๆ  /   จัดตั้งหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน  ตรวจรักษาพยาบาล และ จ่ายยาโดยไม่คิดมูลค่าทั่วประเทศ /  จัดตั้งหน่วยแพทย์กู้ชีพผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ   ทั้งระดับ  Basic  และ  Advance
 5. งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ 
 6. สงเคราะห์ทุนการศึกษาทุกระดับชั้น
 7. สงเคราะห์เด็ก และ เยาวชน  เช่น แจกสมุด  เครื่องเขียนในวันเด็กแห่งชาติ  /  เครื่องแบบนักเรียน  /   ทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน  ฯลฯ
 8. ทะนุบำรุงศาสนา  เนื่องในโอกาสต่าง  ๆ เช่น   เป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานเป็นประจำทุกปี   /   จัดตั้งโรงครัวสำหรับงานวันพุทธศาสนา และ  ศาสนาอื่น

            9.   สงเคราะห์ภัยแล้งโดยการสร้างถังเก็บน้ำขนาดสองหมื่นลิตร    สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารแจกเครื่องอุปโภคบริโภคตามชุมชนต่าง ๆ   และ งานสงเคราะห์อื่น  ๆ

     ดังนั้น   ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   เพื่อให้มูลนิธิ ฯ นำไปใช้เพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น    โดยประสงค์จะ

            1)      บริจาคเงินเข้ากองทุนการกุศล 

            2)      บริจาคให้มูลนิธิเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของผู้บริจาค  และ ของมูลนิธิฯ

            3)      บริจาคสงเคราะห์อื่น ๆ         

         มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเดินเรี่ยไรโดยลำพัง   หรือตั้งโต๊ะเรี่ยไร   ในสถานที่ชุมนุมชน หากท่านพบเห็น กรุณาแจ้งมูลนิธิฯ ได้ทันที       


ท่านสามารถบริจาคได้หลายวิธีดังนี้
  

1.บริจาคโดยตรงที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคำรพตัดพลับพลาไชย ป้อมปราบ กรุงเทพฯ และท่านได้สักการะหลวงปู่ไต้ฮงอีกด้วย

2.แจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ไปรับได้ตามสถานที่ ที่ท่านสะดวก

3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง  และชื่อบัญชี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 •  ธนาคารกรุงไทย สาขาราชวงศ์ บี

           เลขที่ 004-1-00811-1 (บริจาคโลงศพ)

 •  ธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย

           เลขที่ 001-0-00370-5 (บริจาคโลงศพ)
           เลขที่ 001-0-44356-2 (สมทบทุนซื้อยาและเวชภัณฑ์)

 •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสามแยก

           เลขที่ 046-1-00810-9 (บริจาคโลงศพ)

 •  ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสือป่า

           เลขที่ 027-2-07939-0 (บริจาคโลงศพ)

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร

           เลขที่ 037-256513-4 (บริจาคโลงศพ)

 •  ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสวนมะลิ

           เลขที่ 091-2-28500-4 (บริจาคโลงศพ)

4.บริจาคโดยเช็ค สั่งจ่ายในนามมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

5.บริจาคโดยธนาณัติ สั่งจ่าย ณ ปณ.ป้อมปราบ

6.ตัดบัตรเครดิตรายเดือน (Recurring) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค คลิ๊ก

7.บริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code)

 

8.บริจาคผ่านระบบ E-donation - การบริจาคผ่านระบบ E-donation ไม่สามารถนำมาออกใบเสร็จรับเงินได้ เนื่องจากข้อมูลการบริจาคของท่านเข้าสู่ระบบกรมสรรพากรเพื่อรับทราบแล้ว

 

QR Code ธนาคารทหารไทย

QR Code  ธนาคารกสิกรไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 0-2225-0020 , 0-2623-0545

หากท่านต้องการใบเสร็จ สามารถส่งใบโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ-สกุลและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ส่งมาที่

 1. Line@ : @finance.pttf
 2. Fax หมายเลข 02-226-2567 หรือ 02-225-3792
 3. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว   มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป