Pin It

     วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดบางพัง จ.นนทบุรี
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 211 ราย แบ่งเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 95 ราย และ แจกแว่นสายตายาว จำนวน 116 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All