คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ คณะผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยที่ปรึกษาแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าเยี่ยมชมรพ.สินแพทย์ จ.สมุทรปราการ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครจุดบางเสาธง บางพลี บางแก้ว และสุวรรณภูมิ

Pin It

              วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ คณะผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย พล.ต.ท. จักรทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าเยี่ยมชมรพ.สินแพทย์ จ.สมุทรปราการ โดยมี คุณสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท สินแพทย์ จำกัด และนพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และอาสาสมัครจุดสำโรงใต้ และสำโรงเหนือ ถึงแนวทางและความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารมูลนิธิฯได้มอบน้ำดื่มให้แก่อาสาสมัครทั้ง 2 จุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่อาสาสมัครจุดบางเสาธง บางพลี บางแก้ว และสุวรรณภูมิ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All