Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี แพทย์หญิงอริยาภรณ์ แก้วเวียงเดช และ แพทย์หญิงกุลรัตน์ ปรียา แพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยฯ ณ วัดวังกะทะ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 524 คน ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยาจำนวน 125 คน ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 32 คน บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 46 คน บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 205 คน และทันตกรรม จำนวน 64 คน ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 5 คน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 47 คน แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 12 คน รวมถึง ได้จัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 48 คน แจกไม้เท้า จำนวน 4 คน
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All