Pin It

   วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม นำโดย คุณวัฒนศักดิ์ เจียวิริยะบุญญา อุปนายกสมาคมคนที่ 1 ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 800 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคุณสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาด และคณะฯ ร่วมในพิธีมอบฯ
.
จุดที่ 2 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ จุดที่ 3 ณ บริเวณโรงเรียนเชียงยืนวิทยา จำนวน 400 ชุด คิดเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณกัมปนาทจักรวาล วิเวศศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All