มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานี  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน 3 อำเภอ อ.กุดจับ,อ.หนองแสง,อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

Pin It

               วันที่ 9 ธ.ค.61 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานี ใน โครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561" นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,500 ชุด ใน 3 อำเภอ อ.กุดจับ,อ.หนองแสง,อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์จังหวัดอุดรฯ ปีนี้รวม 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณสุรศักดิ์ สุระวรรณจิตร ประธานกิติมศักดิ์ พร้อม คณะกรรมการฯ และส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่าง ๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้ (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จังหวัด"ขอนแก่น"ในวันที่ 10 ธ.ค. 61)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All