Pin It

   วันนี้ (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณสมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 800 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลนิคมสงเคราะห์ และตำบลพันดอน อำเภอกุมวาปี จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ จำนวน300 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ จุดที่ 2 ณ บริเวณวัดวัดพิศิษฏ์ภมราราม จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าบาทถ้วน) โดยมี คุณณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะฯ ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All