Pin It

    วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดย คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (BASIC CPR & AED)" (On-site) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 ให้แก่ประชาชนทั่วไป และอาสาสมัครมูลนิธิฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเป็นการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพแบบพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี ลดการเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากร นำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น เพื่อช่วยลดความสูญเสียชีวิต โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All