มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ร่วมกับ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.ยางตลาด และ อ.เมือง 

Pin It

            วันนี 11 ธ.ค.61 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561" นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน อ.ยางตลาด และ อ.เมือง ได้มีผู้ประสบภัย 2 อำเภอมารับการสงเคราะห์ พร้อม มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในจังหวัดฯ บริเวณหน้า รพ.ยางตลาด อ.ยางตลาด คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ 700,000 บาท( เจ็ดแสนบาทถ้วน)

โดยมี คุณภพนิพิฐ ศรีวรารักษ์ ประธานมูลนิธิญ พร้อมคณะกรรมการฯ และ หน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้ (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.ร้อยเอ็ด ในวันพรุ่งนี้)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All