Pin It

   วันนี้ (20 มิถุนายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโโยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนรวมใจสามัคคี เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 110 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 49 ราย และแจกแว่นสายตายาว จำนวน 61 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All