Pin It

   วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ 4--/4,5,6 ถนนเอกชัย แขวงบางนอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัยจำนวน 4 ครอบครัว รวม 16 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว รวม 4 ชุด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 58,000 บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสุภาวดี ศรีบุญพงศ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตบางบอน ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All