พิธีเบิกเนตรนักษัตรหมู ปี 2562 (ปีกุน - หมูทอง) สำหรับงานเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 โดย หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) รักษาการเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)และวัดทิพย์วารี

Pin It

          วันนี้( 20 ธันวาคม 2561) เวลา 15.30 น. หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) รักษาการเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)และวัดทิพย์วารี ทำพิธีเบิกเนตรนักษัตรหมู ปี 2562 (ปีกุน - หมูทอง) สำหรับงานเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 โดยมีคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ, คุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลบัพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All