มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลฯ(จีตัมเกาะ) และ อุบลวาณิชสมาคม จ.อุบลราชธานี ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาวและมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 4 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.เมือง อ.บุญฑริก อ.น้ำยืน และอ.ตระการพืชผล

Pin It

 

       วันนี้(22 ธ.ค.61) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลฯ(จีตัมเกาะ) และ อุบลวาณิชสมาคม จ.อุบลราชธานี ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561" นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,500 ชุด ใน อ.บุญฑริก 750ชุด อ.นาจะหลวย 750 ชุด พร้อม ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 4 หลัง ใน.อ.เมือง อ.บุญฑริก อ.น้ำยืน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในจังหวัดฯ (คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ของจังหวัดอุบลฯในปี2561ครั้งนี้ 1,600,000บาท หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วนบาทถ้วน) โดยมีคุณธีรยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ อุบลวาณิชสมาคม และหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้. (เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.อำนาจเจริญ ในวันพรุ่งนี้)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All