มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีอาสาสมัครและประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมกว่า 60 คน  ณ สมาคมเตชะสัมพันธ์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

Pin It

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีอาสาสมัครและประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมกว่า 60 คน แบ่งการอบรมออกเป็นการบรรยาย-สาธิตการประเมินสถานการณ์ , สภาพและการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน และฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟไฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ(CPR&AED) ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธาณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ สมาคมเตชะสัมพันธ์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All