×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่รุ่นที่ 2 (วทจ.)พร้อมเปิดอาคารเรียนหลักสูตรฯ และเปิดรูปปั้นเถาจูกง ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

Pin It

            วันที่ 29 มกราคม 2562 เลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่รุ่นที่ 2 (วทจ.) พร้อมเปิดอาคารเรียนหลักสูตรฯ และเปิดรูปปั้นเถาจูกง โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยท่านทูตหลู่ห์เจี้ยน และคุณ Li Haiyan เลขาธิการพรรคมมิวนิสต์ ร่วมลงนามความร่วมมือและเปิดการศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

{gallery}Media/Other-Event/2019/29012019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week