มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต"ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ ผู้ป่วยความดัน เบาหวานและชักเกร็ง ณ วัดชัยชนะสงคราม83 ถนนมหาจักร

Pin It

      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดยนายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายอมรเทพ พันธุ์ตะขบเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ 3,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 17,000บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) แก่ นายศรัทธา เทียนฉิมพลี อายุ 43 ปี ผู้ป่วยความดัน เบาหวานและชักเกร็ง ณ วัดชัยชนะสงคราม83 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All