มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง

Pin It

             มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 85,200 ชิ้นที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง โดยในวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบให้แก่ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนา, บ้านอุเบกขา, บ้านมุทิตา และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All