×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง

 

Pin It

         มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 85,200 ชิ้นที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง โดยในวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2562) คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบให้แก่ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนา, บ้านอุเบกขา, บ้านมุทิตา และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี

{gallery}Media/Festival/ChineseNewYear/2019/23022019_1{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week