มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพ

  

Pin It

            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 11 ครอบครัว 26 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครวม 11 ชุด แยกเป็นรายครอบครัว 8 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท และรายบุคคล 3 ชุด ชุดละ 400 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 61,200 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสดให้อีกคนละ 400 บาท รวม 26 คน เป็นเงิน 10,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) และพุทธสมาคมปทุมรังสี มอบข้าวสารให้คนละ 10 กิโลกรัม 26 คน รวมเป็นข้าวสาร 260 กิโลกรัม โดยมีนายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตประเวศ, น.ส.สราญรมย์ พงษ์สมบัติ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ และ นางอัจจนา แสงฉาย เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ร่วมมอบ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตประเวศ สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ : ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All