×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

Pin It

           26-28 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ได้รับการอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาลในการช่วยเหลือตัวเองและบุคคลใกล้ตัวให้เกิดความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน

{gallery}Media/TrainingCenter/2019/02/26_28022019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week