มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ซอยเคหะร่มเกล้า 15 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Pin It

 

             เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 2 ครอบครัว 3 คน คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รายบุคคล 1 ชุด ชุดละ 400 บาท รวมสงเคราะห์เป็นเงินทั้งสิ้น 7,400บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ณ บ้านสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซอยเคหะร่มเกล้า 15 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเกิดเหตุ 01.00 น.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All