{fassocialshare}

             วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาฯ พร้อมด้วยคุณวรพจน์ จรัสเศรษฐสิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาฯ นำเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย และอาสาสมัคร เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise : C–MEX 19) ร่วมกับเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 1,670 นาย เพื่อพัฒนาระบบเตรียมพร้อม และการบริหารจัดการภัยคุกคาม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงกระบวนการประสานงาน ประสานแผน และการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกฯ และพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All