แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์ผู้ยากไร้ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นผู้ป่วย โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ,โรคเบาหวาน,โรคความดัน และติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

Pin It

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 12.30. น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์ผู้ยากไร้ให้โอกาสชีวิต" โดยนายอภินันท์ อินบุญนะ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นางประคอง ฤกษ์ประสูต อายุ 57 ปี ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ,โรคเบาหวาน,โรคความดัน เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยให้การสงเคราะห์ข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุดโดยให้นายพลากร (บุตรชาย) เป็นผู้เดินทางมารับข้าวสารรายเดือน (ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือในระยะยาว) และสงเคราะห์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ไซต์ L จำนวน 4 แพ็ค (112 ชิ้น) คิดเป็นมูลค่า 2,240 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 2,490 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All