Pin It

         วันนี้ (19 มีนาคม 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่นักเรียน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จรัญสนิทวงศ์ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่างๆ อาทิ การทำ CPR การใช้ผ้าสามเหลี่ยมแทนผ้าพันแผล คล้องแขนกรณีบาดเจ็บ ฯลฯ โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All