Pin It

         มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1ประจำปี 2562 ให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (นั่ง : กลาง) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All