มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต” ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของสงเคราะห์ ผู้ป่วยเป็นโรคลมชัก มีอาการเกร็ง ศรีษะเล็กผิดปกติไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

Pin It

        วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต” นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณอภินันท์ อินบุญนะ นักสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของสงเคราะห์ ดังนี้

1.สงเคราะห์เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้รักษาบุญรอดฯในส่วนเกินของสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

2.สงเคราะห์ค่าเดินทางไป-กลับ จำนวน 5,000 บาท จากบ้านไปยังโรงพยาบาลเนื่องจากเด็กหญิงบุญรอดฯ(ผู้ป่วย) และนางกนกวรรณฯ(มารดา)ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง และไม่มีเงินเป็นค่าเดินทางไปรักษา

3.สงเคราะห์ข้าวสาร จำนวน 20 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 200 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด คิดเป็นมูลค่า 150 บาท (ซึ่งเป็นสิ่งของบริจาค)

4.นมผง(บริจาค) จำนวน 5 ห่อ คิดเป็นมูลค่า 150 บาท
รวม 4 รายการ คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 10,500 บาท(หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) แก่เด็กหญิงบุญรอด บานเย็นงาม(ผู้พิการ) อายุ 1 ปี 6 เดือน ป่วยเป็นโรคลมชัก มีอาการเกร็ง ศรีษะเล็กผิดปกติไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีคุณปรีชา บัวหลวง รองประธานมูลนิธิประสาทบุญสถานสถาน พร้อมด้วยคุณเสรีรัฐ ไกรคงจิต รองประธานมูลนิธิประสาทบุญสถานสถาน, คุณกิตติชัย วิโรจวานิช รองประธานมูลนิธิประสาทบุญสถานสถาน และคุณขวัญชัย จุฑารัตนพรชัย รองประธานมูลนิธิประสาทบุญสถานสถาน ร่วมมอบฯ ณ บ้านเลขที่ 43/4 ม.7 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All