Pin It

        มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปี 2562 โดยมี คุณนงลักษณ์ ใจบุญ (นั่ง : ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

      โครงการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อมุ่งให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All