×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

       เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ รับมอบเงินบริจาค จากคุณปรีชา วจีทวีสิน และภรรยา จำนวน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนด้านสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ พร้อมบริจาคเงินแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้พิการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 83 ปี โดยมีคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิป่อเต็กตึีง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2019/08042019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week