Pin It
 

         วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีขอขมาและบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกาย (อาจารย์ใหญ่) เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารแพทยพัฒน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

         โดยในปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนหีบบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 330 หีบ พร้อมถุงซิป 330 ใบ ผ้าดิบ 80 พับ (พับละ 40 หลา) ผ้าพลาสติก 80 ม้วน ถุงมือผ้า 500 คู่ ถุงมือยาง 50 กล่อง ผ้าปิดจมูก 50 กล่อง ถุงผ้า 700 ใบ และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในพิธีบรรจุผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รวม 284 ท่าน คิดเป็นเงินจำนวน 691,159 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท) โดยมีเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ศิลปิน, อาสาสมัคร กู้ภัยพร้อมพาหนะ จากจุดบางโพงพาง จุดยานนาวา และจุดลุมพินี ช่วยบรรจุและเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) รวม 24 วัด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All