Pin It

       เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายแผนกศุนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร "พนักงานขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัคร กู้ภัย จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล และเพิ่มความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น ณ บริษัท สอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟ จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All