×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

        วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ" (Basic CPR&AED) ให้กับพนักงานในโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน สายด่วน 1111 จำนวน 45 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือผู้ประสบเหตุที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกบอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ทีโอที สาขาคลองเตย กรุงเทพฯ

\

{gallery}Media/TrainingCenter/2019/05/15052019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week