Pin It

           วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ" (ฺBasic CPR & AED) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัคร จำวน 60 คน โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม สมาคมจีนก๊กดอี๊ยแห่งประเทศไทย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All