Pin It

           มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกศูนย์ฝึกอบรม ร่วมกับแผนกอาสาสมัครและแผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดสัมมนาให้แก่อาสาสมัครของมูลนิธิฯ ในหัวข้อ “บูรณาการความรู้ คู่ความสามัคคี” โดยมี ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา พร้อมด้วยนายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ, นายไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ, พล.ต.ท.จักรทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาแผนกอาสาฯและแผนกบรรเทาฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในอบรมสัมมนาครั้งนี้มีอาสาสมัครกู้ภัย เข้าร่วมอบรมจำนวน 246 คน เพื่อทบทวนทักษะ ความรู้ และความเข้าใจระบบการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมจำลองสถานการณ์การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติการดังกล่าว ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All