Pin It

           วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายธนชัย เลาหะกุลธรรม เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 10 ครอบครัว รวม 19 คน มอบเงินสดช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท มอบเครื่องอุปโภค - บริโภครายครอบครัว จำนวน 6 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รายบุคคล จำนวน 4 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 73,000 (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วนบาทถ้วน) โดยมีนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา น้อยเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่, พันจ่าอากาศโทยุทธพล กล้าสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่, นางชุติมา เปลี่ยนรัศมี หัวหน้าฝ่ายปกครอง, นายอามร ศุภฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ร่วมมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลาเกิดเหตุ 12.53 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All