×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

       26 มิถุนายน 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ยกระดับอาสากู้ภัยไทย เปิดศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นศูนย์กลางภาคเอกชน อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “นิติเวชเบื้องต้นและการรักษาวัตถุพยาน ณ จุดเกิดเหตุ” แก่อาสาสมัครของมูลนิธิฯ และมูลนิธิพันธมิตรทั่วประเทศ โดยให้ศูนย์ฝึกอบรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นศูนย์กลางภาคเอกชน และดำเนินการอบรมโดยวิทยากรหลักจากสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของอาสาสมัครในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งในอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสาธารณภัย ตามหลักสากล โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ร่วมโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 1 ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส กรุงเทพฯ

{gallery}Media/TrainingCenter/2019/06/26062019{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week