Pin It

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ " ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนายพิทักษ์พนธ์ ปัพรังศรี นักสังคมสงเคราะห์ มอบเงินและสิ่งของแก่นางละมุด ทุมมี มีรายละเอียด ดังนี้

1.มอบเงินค่ารักษาพยาบาล(สำหรับเป็นค่าทำเส้นฟอกไตใหม่ที่บริเวณแขน) จำนวน 8,000 บาท 
2.มอบเงินทุนประกอบอาชีพ สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม จำนวน 2,000 บาท 
3.มอบรถเข็นขายของ(ขนาด 90*55 ซม.) จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,800 บาท 
4.มอบรถเข็นอเนกประสงค์ (4 ล้อ) จำนวน 1 คัน มูลค่า 800 บาท

          รวม 4 รายการ คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 12,600บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ณ บ้านเลขที่ 127/42 ซอยริมทางรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All