Pin It

         วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์สังคม" โดยนายอภินันท์ อินบุญนะ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของต่างๆดังนี้

1.สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท
2.สงเคราะห์รถเข็นปิดตู้ จำนวน 1 คัน มูลค่า 3,000 บาท
3.สงเคราะห์หม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,000 บาท
4.สงเคราะห์หม้อแขกและถาดใส่แกง มูลค่า 1,500 บาท 
5.สงเคราะห์ร่มพร้อมขาตั้งร่ม จำนวน 1 ชุด มูลค่า 500 บาท

        รวม 5 รายการคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) มอบแก่ นางมาลี จำเนียร อายุ 57 ปี ผู้ยากไร้มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ ณ ชุมชนวัดดุสิต ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

***ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All