Pin It

         วันนี้ (20 กรกฎาคม 62) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุศาลาริมน้ำแม่กลองทรุดตัวและถล่มลงแม่น้ำ บริเวณใกล้เคียงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย โดยมูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ รายละ 20,000 บาท
รายที่ 1 นางสุรีย์ อุราชื่น มอบ ณ วัดน้อยแสงจันทร์ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 


รายที่ 2 น.ส.พรพิไล เสือเล็ก มอบ ณ วัดปัจจันตาราม ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (เกิดเหตุเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All