Pin It

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม นำโดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่บุคลากรกรมป่าไม้ จำนวน 50 ท่าน หลักสูตรที่ใช้อบรมได้แก่ การปฐมพยาบาล การประเมินสถานการณ์ สภาพผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การดาม และการห้ามเลือด พร้อมฝึกปฏิบัติวิธีการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินแบบฉุกเฉินเร่งด่วน รวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (CPR&AED) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการปฐมพยบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของหารบาดเจ็บที่เกิดขึ้น โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึก และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All